Informatie

Wie zijn wij?

Welk gebied?

De Ronde Venen

Wie zijn wij?

Dit initiatief wordt uitgevoerd door DICO Breedband Buitengebied B.V. in samenwerking met een groep ambassadeurs en vrijwilligers in de buitengebieden van de verschillende plaatsen van De Ronde Venen. Dit initiatief wordt gefinancierd door Gemeente De Ronde Venen.

DICO Breedband Buitengebied B.V. is opgericht door Sjouke van Dijk, bewoner van het buitengebied van Waverveen. Hij is meer dan 26 jaar werkzaam in de telecom onder andere bij Vodafone, Versatel en Tele2, in diverse netwerkfuncties voor het aanleggen van complexe netwerken. Hij is als laatste werkzaam geweest als technisch directeur van Tele2 Nederland.

 

Welk gebied?

Ons initiatief richt zich op alle buitengebieden van De Ronde Venen.

Wat hoort tot dat gebied: overal waar geen Ziggo aanwezig is, dat wil zeggen waar geen kabelaansluiting in het huis aanwezig is.

Wat hoort niet tot het buitengebied in onze definitie: daar waar Ziggo al een kabelaansluiting heeft in een woning of bedrijf.

Voor dit initiatief werken wij inmiddels met ambassadeurs voor de diverse gebieden maar wij kunnen altijd nieuwe ambassadeurs gebruiken. U kunt zich hier aanmelden.

ONZE AMBASSADEURS

 

De Ronde Venen

Website-design-Versie-6_03

Wat betaalt u voor een aansluiting?

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Wat betaalt u voor een aansluiting?

U betaalt de prijs van een normaal abonnement met TV, internet en telefonie zoals dat betaald wordt in de kernen vermeerderd met een vastrecht dat €15,- per maand bedraagt. Er zullen, als u bij aanvang van het initiatief inschrijft, geen eenmalige aansluitkosten worden gerekend. Dat zal wel gebeuren als u zich later inschrijft. Hier vindt u daar meer informatie over.

Website-design-Versie-6_07

Wat krijgt u meer dan dat u nu heeft?

Supersnel internet met zowel een supersnelle download- als uploadsnelheid. U kunt kiezen voor abonnementen die in de regel starten met 50 Mb/s down- en uploadsnelheid oplopend tot abonnementen tot 500 Mb/s down- en uploadsnelheid of hoger.

Interactieve televisie in HD, en straks 4K, programma’s opnemen in de cloud en andere moderne online-diensten zoals Netflix, Pathé Thuis en Videoland. Daarnaast komen steeds meer nieuwe diensten op de markt zoals virtual reality, nieuwe 3D-technieken maar ook ‘smart home’ diensten voor het beveiligen en automatiseren van je huis, bedrijf en je dieren zoals camera- bewaking met HD-kwaliteit.

 

Betaalt u dan meer?

Dat hangt erg af van uw huidige situatie maar in de regel gaat u niet veel meer betalen dan uw huidige abonnementen.

U betaalt weliswaar een vastrecht bovenop het standaard abonnementsgeld, zoals die bij de gangbare dienstaanbieders op de websites staan, maar omdat u nu meestal gescheiden abonnementen heeft voor TV (Digitenne, CanalDigitaal) en internet / telefonie (meestal langzaam DSL), is uw nieuwe situatie in het algemeen niet duurder. Zeker als u een alternatieve internetoplossing heeft geregeld voor woning of bedrijf, bijvoorbeeld met 4G of satelliet, zult u veel goedkoper uit zijn.

69%
Hier staan wij

Waar staan wij met het initiatief?

Waar staan wij met het initiatief?

Het initiatief kent 2 momenten die belangrijk zijn voor de volgende stap:

1. Het moment dat we 60% halen met de registratie van de belangstelling voor de AANLEG van het glasvezel
2. Het moment dat we 60% halen met de registratie van de inschrijvingen voor de DIENSTEN (TV, internet abonnementen) van een service provider
Alleen als we op beide momenten 60% halen, zal er glasvezel aangelegd worden.

De aanleg start zodra we het tweede moment van 60% bereikt hebben. Tussen de eerste registratie van belangstelling en de zogenaamde finale vraagbundeling (van de diensten) zit een relatief lange periode van minimaal 4 tot 6 maanden. In deze periode gaat de aanleggende partij vergunningen regelen bij het waterschap, gemeente en andere partijen. Zie hier voor detail-informatie.

In het onderstaande overzicht kunt u per plaats in De Ronde Venen zien waar we staan met de eerste fase. Dit overzicht wordt elke 2 tot 3 dagen ververst.

 

Abcoude

77%

Amstelhoek

47%

Baambrugge

57%

De Hoef

54%

Mijdrecht

66%

Vinkeveen

60%

Waverveen

70%

Wilnis

79%

Website-design-Versie-6_03

Wat is snel internet?

Wat is snel internet?

Wij spreken hier van snel internet als je dezelfde snelheid kan halen als wat Ziggo biedt in de dorpskernen. Momenteel is dat tot 200 Megabit per seconde downloadsnelheid.

Maar wat heeft een modern huishouden of bedrijf eigenlijk nodig, hoe snel moet het internet zijn?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een modern gezin van 3 a 4 personen ongeveer 30 tot 50 Megabit per seconde nodig heeft voor al het internet gebruik (browsen, online gamen, YouTube en inclusief gewone TV via dezelfde verbinding). De verwachting is dat dit elk jaar ongeveer met 10 tot 15% zal toenemen. Daarmee is de verwachting dat een modern gezin in 2020 rond de 120 tot 160 Megabit per seconde nodig zal hebben.

Het internet dat wij voor ogen hebben in de buitengebieden zal toekomstvast glasvezel zijn. Technisch gesproken kan over glasvezel enorm veel data verkeer getransporteerd worden tot vele Gigabits per seconde. Op dit moment worden meestal internetabonnementen aangeboden met een snelheid van 50 Mbps download en upload tot 500 Mbps download en upload.

Het Europese beleid

De Europese Unie heeft de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2020 iedereen in Europa toegang moet hebben tot breedband-internet. Dat internet zal een minimale snelheid moeten hebben van 30 Mbps en van de helft van de aansluitingen wordt verwacht dat deze 100 Mbps kan halen.  Klik hier voor meer informatie. Hoewel het grootste deel van Nederland al ruimschoots aan de doelstelling voldoet, benadrukt dit de situatie van de buitengebieden: met de aanleg van glasvezel doen we in ieder geval weer mee met de rest van Nederland en maken we onze omgeving weer leefbaar.

Hoe ziet het initiatief 'snel internet buitengebieden' in De Ronde Venen eruit?

Wanneer hebben we snel internet ?

Hoe ziet het initiatief 'snel internet buitengebieden' in De Ronde Venen eruit?

Snel internet in de buitengebieden in De Ronde Venen is een project dat ongeveer 9 maanden tot maximaal een jaar en 3 maanden duurt en dat bestaat uit een aantal fases. In 2 van deze fases moeten we een belangrijke mijlpaal halen, namelijk 60% van de huishoudens en bedrijven moeten zich aansluiten bij het initiatief en later inschrijven bij een dienstaanbieder.

Hoe zit het initiatief er nu in de praktijk ongeveer uit in fases, inclusief de tijdsverdeling hiervan?faserings plaatje snel internet buitengebied

  • Fase 1
  • In fase 1 wordt het initiatief ontwikkeld, de website gemaakt en bewoners gevraagd om ons te ondersteunen en gebied-specifieke campagnes op te zetten. Deze campagne die via alle media zal lopen heeft maar 1 doel: We moeten 60% van de bewoners motiveren om zich in te schrijven via deze website en andere buitengebied bewoners motiveren om zich ook in te schrijven.

  • Fase 2
  • In fase 2 , die pas start nadat 60% van de bewoners zich heeft ingeschreven, wordt er gesproken met alle partijen die kunnen aanleggen en daarbij wordt de beste partij voor ons gebied gekozen.

  • Fase 3
  • In fase 3 gaat de glasvezel aanleggende partij alles regelen: ontwerp maken, vergunningen, aannemers, financiering, dienstenaanbieders en alle overige planbare zaken.

  • Fase 4
  • In fase 4 moet weer door ons als bewoners een mijlpaal gehaald worden. 60% van de bewoners van de buitengebieden moet zich inschrijven bij een dienstenaanbieder. Dit zal gepaard gaan met informatiesessies, waarbij de dienstaanbieders zich zullen presenteren op diverse locaties in onze gemeente en wij uitgebreide voorlichtingssessies gaan houden. Zodra we de grens van 60% inschrijving gepasseerd zijn, zal de aanleg starten.

  • Fase 5
  • In fase 5 gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk plaatsvinden en zal de levering van de diensten aan de bewoners en bedrijven starten. Sommigen van ons zullen al na een paar weken na de start aangesloten worden, de laatsten na ongeveer 3 tot 4 maanden.

Wanneer hebben we snel internet ?

Als bewoners en bedrijven zich uiteindelijk twee keer inschrijven en we halen beide keren de norm van 60%, bij registratie en bij de daadwerkelijk aanmelding voor het afnemen van diensten, dan zal het vanaf nu ongeveer 12 tot 15 maanden duren voordat iedereen snel internet heeft in het buitengebied.

Welke oorzaken kunnen de doorlooptijd beïnvloeden?

Allereerst wordt een deel van de doorlooptijd bepaald door hoe snel we bewoners en bedrijven mee kunnen krijgen om zich via deze website in te schrijven. Hoe sneller we de 60% norm halen hoe sneller we snel internet in het buitengebied hebben.

Bij een strenge winter met veel vorst in de grond kan er niet worden gegraven totdat de vorst weg is en er weer gegraven kan worden.

Op bepaalde momenten in het jaar mag er ook niet bij of in de buurt van dijken gegraven worden.

Daar waar er over boerenland gegaan moet worden, kan het zijn dat er eerst geoogst is.

Normaal duurt het bij een gemeente ongeveer 8 weken voordat er een vergunning wordt afgegeven maar vergunningen van waterschap duren doorgaans langer en in of bij een spoordijk kan het zelfs tot 6 maanden duren voordat er een vergunning wordt verleend.

 

Gerda Kool - Abcoude - Winkeldijk gebied en LTO

“Het boerenbedrijf kan niet meer zonder supersnel internet!"

Foto: Maarten Koch

Fenna Luiting - Wilnis - Bovenlanden

"Digitaal werken is onontbeerlijk voor mijn werk !”

Fotografie: Daniëlle Verweij

Piet Heemskerk - Vinkeveen - Plassengebied

“Ik wil ook wel eens een scherp beeld hebben op mijn TV!"

Nick Hogeveen - Wilnis - Arkenparken

“Snel internet is voor ons, en in het algemeen onontbeerlijk!"

Aart Coster - Abcoude - Gein gebied

“Snel internet is een must voor optimale dienstverlening”

Joost Lüken - Abcoude - West-Kanaaldijk

“Met glasvezel zijn we als platteland gelijkwaardig aan de stad. En dat is nodig voor onze toekomst”

Luc Timmermans - Wilnis - Bovendijk Arkenparken

Mick Fernhout - De Hoef - Kromme Mijdrecht en Mijdrecht Zuid

“Een modern gezin kan niet meer zonder snel internet!"

Joke Fronik - Mijdrecht - Noord

“Voor een modern bedrijf is snel internet essentieel !"

Hilbrand Rustema - Waverveen - Polder Groot Mijdrecht Noord

Carmen Baanders - Vinkeveen- Plassengebied

“Duizenden euro’s aan schotels en modems, jarenlang honderden euro’s per jaar teveel betaald voor een altijd trage en haperende internetverbinding. Maar nu dan eindelijk toch glasvezel….!"

Marcel van Genderen - Waverveen - Dorp

“Groene Hart(klachten)”

Peter Homan - Waverveen - Dorp

(snel) internet behoort tot de primaire levensbehoefte!

Willeke Peek - Wilnis - Bovendijk

“Voor mijn koeien en mijn kinderen!"

Gerard de Korte - Baambrugge - Dorpsraad

Michel Baars - Wilnis - Bovendijk

“Voor mijn werk heb ik de beschikking nodig over goed en stabiel internet, breedband internet moet beschikbaar zijn voor iedereen!"